Dakwerken Ceulemans

Sterk in dakwerk !

Daktimmer

Spantendak

Ter plaatse gemaakte dakspanten of geprefabriceerde.

Is een geheel van houtelementen die met metalen verbindingsstukken aan elkaar gezet worden door toepassing van het vakwerkprincipe.
  • Spantendak kan door een fabriek op maat gemaakt worden, maar wordt meestal ter plaatse in zijn geheel getimmerd en op maat gemaakt.
  • Minder weggelegd voor de doe-het-zelvers.
  • Belangrijkste voordeel is de tijdswinst dankzij prefabricatie.
  • Vermits het een zelfdragende structuur is die niet ondersteund moet worden door muren, resulteert een spantendak in een grotere flexibiliteit bij de inrichting van de ruimtes.
  • Grotere overspanningen mogelijk dan bij traditionele dakstructuur.

Gordingen en keepers

Constructie wordt gedragen door de muurplaten die met speciale bandijzers aan het metselwerk bevestigd zijn. De rest van de muurconstructie wordt op deze muurplaten genageld.
  • Op de muurplaten zijn de kepers bevestigd die schuin oplopen van de goot naar de nok. De kepers zijn op bepaalde afstanden loodrecht ondersteund door gordingen die op correcte wijze ingemetseld moeten worden in de muren. De gordingen lopen dus evenwijdig met de dakgoot. De afstand tussen de gordingen hangt af van de helling van het dak en van de houtsoort, maar het is aan de architect om dit uit te rekenen. De kepers worden op de gordingen vastgemaakt met kepernagels. In principe moeten de gordingen heel recht zijn. Als dat niet helemaal het geval is, moeten ze met de bolle kant naar boven geplaatst worden om zo een eventuele doorbuiging te compenseren. Op gebinte, bestaande uit muurplaten, gordingen en kepers wordt de eigenlijke draagstructuur geplaatst. Op de kepers wordt het onderdak bevestigd en hier komen de tengellatten op te liggen die in dezelfde richting liggen als de kepers. Dwars op deze tengellatten worden de panlatten genageld en daar komen uiteindelijk de pannen of de leien op te liggen. De panlatten liggen dus net als de gordingen in horizontale richting. De juiste afstand tussen de panlatten is afhankelijk van het soort materiaal en van de dakhelling. Voor oversteken en andere speciale dakdelen moet een aangepaste daktimmer gemaakt worden dat uiteindelijk bekleed wordt met afwerkingsprofielen.